مدیریت و کنترل پروژه:
یکی از مهمترین مسائلی که شرکتهای پیمانکار با آن روبرو هستند مدیریت بهینه و کنترل دقیق پروژه هاست. حرکت رو به جلوی پروژه ها مطابق زمانبندی میتواند ضامن سودآوری هر چه بهتر شرکت شما باشد.
در صورتی که شرکت شما نو پاست ، یا اینکه برای اولین بار وارد یک پروژه شده اید و یا به هر دلیل دیگری نیاز به خدمات این بخش از شرکت برانوش داشته باشید ، کارشناسان مجرب ما می توانند بهترین و مطمئن ترین همراه شما در مسیر پیش رو باشند.

مشارکت فنی در مناقصات:
همواره شرکت در مناقصات مهمترین دروازه ورود به دنیای پروژه هاست.
حضور مؤثر توأم با بهره وری در منابع می تواند موجب پیشتازی شما در این عرصه گردد.
دو عامل اصلی موفقیت در مناقصات ارائه پیشنهادات فنی مقبول و همچنین قیمت متعادل میباشد. امروزه شرکت های برگزار کننده مناقصات با دقت بیشتر و آنالیز کامل پیمانکارن پروژه را واگذار می کنند و الزاما شرکتی که پایین ترین قیمت را ارائه کرده باشد برنده مناقصه نیست.

مشاوره وندور لیست:
حضور در لیست واجدین شرایط شرکتهای بزرگ و صاحب نامی همچون شرکت نفت ، شرکت گاز و همچنین مشاورین طرحها می تواند شما را همواره در معرض دعوت به مناقصات و استعلامها قرار دهد.
از طرفی حضور در لیست مذکور کار چندان ساده ای نیست و نیاز به پیگیریهای مداوم و زمانبر دارد.

مشاوره تامین تجهیزات:
از آنجائیکه اساس شکل گیری شرکت مهندسی و پشتیبانی برانوش در ارائه بهترین خدمات مشاوره در پروژه ها و همچنین مشارکت موثر در مناقصات بوده است.
واحد تحقیقات بازار با هدف معرفی بهترین کالاهای مصرفی پروژه چه از لحاظ کیفیت و چه از لحاظ قیمت مناسب. همزمان با تاسیس شرکت جهت شناسایی و ارتباط با تولیدکنندگان داخلی و تامین کنندگان کالاهای با کیفیت خارجی فعالیت خود را آغاز نموده و تاکنون موفق به ارتباط مناسب با تعداد قابل توجهی از شرکت های مذکور گردیده است.

مشارکت فنی و حقوقی قراردادها:
پس از برنده شدن در مناقصه ، احاطه شما بر قرارداد پروژه از اهمیت فراوانی برخوردار است.
جلوگیری از زیان و بهترین سودآوری بستگی به میزان تسلط شما بر این بخش از کار دارد.

طراحی سیستمهای انتقال و کنترل سیالات:
بخش فنی و مهندسی شرکت برانوش آمادگی کامل جهت طراحی کلیه سیستمهای مرتبط با سیالات را دارد .
انجام محاسبات ،تهیه نقشه های جنرالی و ساخت، تهیه داکیومنتهای فنی شامل; دستورلعمل جوشکاری(wps&pqr) ، دستور العمل رنگ آمیزی، داکیومنت نصب،بهره برداری و نگهداری، تهیه مستندات تحلیل و بررسی جغرافیاییGIS از جمله این خدمات می باشد.