تأمین و فروش محصولات یوشی تاکی، فعلا متوقف گردیده است .

لطفا تماس نگیرید

شیر اطمینان یوشی تاکی

شیر اطمینان یوشی تاکی yoshitake

شیر اطمینان یوشی تاکی yoshitake اصل ژاپن موجود و قابل تأمین می باشد .

در فهرست زیر انواع شیرهای اطمینان درج گریده است که با کلیک بر روی مدل مورد نظر ، میتوانید مشخصات فنی آن را ملاحضه نمایید .


انواع مدل های شیر اطمینان یوشی تاکی

Model Feature
AF-9EN Full bore type / Flanged / Cast Iron / Closed type
AL-160 Lift type / Screwed / Bronze / Closed type
AL-160L Lift type / Screwed / Bronze / Open lever type
AL-150 Lift type / Screwed / Bronze / Closed type
AL-150L Lift type / Screwed / Bronze / Open lever type
AL-150H Lift type / Screwed / Bronze / Max. 1.6 MPa
AL-150HL Lift type / Screwed / Bronze / Max. 1.6MPa
AL-150T Lift type / Screwed / Bronze / Soft seat
AL-150TR Lift type / Screwed / Bronze / Soft seat
AL-150TML Lift type / Screwed / Bronze / Soft seat
AL-140 Lift type / Screwed / Stainless / Closed type
AL-140H Lift type / Screwed / Stainless steel / Max. 2.0 MPa
AL-140T Lift type / Screwed / Stainless steel / Soft seat
AL-300 Lift type / Flanged / Ductile iron / Closed type
AL-301 Lift type / Flanged / Ductile iron / Trim SUS
AL-300T Lift type / Flanged / Ductile iron / Soft seat
AL-301T Lift type / Flanged / Ductile iron / Trim SUS
AL-31 Lift type / Flanged / Stainless steel / Closed type
AL-31H Lift type / Flanged / Stainless steel / Max. 2.0 MPa
AL-4 Lift type / Flanged / Cast iron / Open type

 

Model Feature
AL-4S Lift type / Flanged / Ductile iron / Max. 2.0 MPa
AL-4T Lift type / Flanged / Ductile iron / Soft seat
AL-4ST Lift type / Flanged / Ductile cast / Max. 2.0 MPa
AL-5 Lift type / Flanged / Ductile iron / Lever type
AL-6 Lift type / Flanged / Ductile iron / Lever type
AF-5 Full bore type / Screwed / Bronze / Open type
AF-5S Full bore type / Screwed / Stainless steel / Open type
AL-10 Lift type / Screwed / Ductile iron / Lever type
AL-17 Lift type / Screwed / Ductile iron / Max. 1.6MPa
AL-27 Proportional type / Screwed / Ductile iron / 1.6 MPa
AL-280 Proportional type / Flanged / Ductile iron / Closed type
AL-250 Proportional type / Screwed / Stainless steel / Closed type
AL-250R Proportional type / Screwed / Stainless steel / With handle
AL-260 Proportional type / Screwed / Bronze / Closed type
AL-260R Proportional type / Screwed / Bronze / Closed type
AL-24 Proportional type / Relief valve / Bronze / Diaphragm type
AL-24F Proportional type / Relief valve / Bronze / Diaphragm type
AF-1 Full bore type / Screwed / Ductile iron / Lever type
AF-2 Full bore type / Flanged / Ductile iron / Lever type
AF-4 Full bore type / Flanged / Ductile iron / Open type

 

Model Feature
AF-4M Full bore type / Flanged / Ductile iron / Cap type
AF-7 Full bore type / Flanged / Carbon steel / Open type
AF-7M Full bore type / Flanged / Carbon steel / Closed type

برای آگاهی از موجودی و قیمت ها  از طریق راه های ارتباطی که در صفحه تماس با ما درج گردیده ، با ما تماس بگیرید.