شیر برقی رکسروت REXROTH

شیر برقی رکسروت REXROTH

انواع شیر هیدرولیک با عملگر سلونوئیدی از برند رکسروت آلمان موجود است . در این صفحه برخی از انواع شیر دایرکت ، پایلوت و شات آف ولو رکسروت درج گردیده است . گروه برانوش انواع قابل توجهی از شیرهای هیدرولیک رکسروت را تأمین نموده و در فروشگاه های این مجموعه موجود می باشد .همچنین برخی از اقلام غیر موجود را طبق درخواست متقاضیان گرامی تأمین می نماید .

سر فصل مشخصات فنی شیرآلات هیدرولیک با عملگر سلونوئیدی ، در فهرست محصولات زیر درج گردیده است . برای بررسی کامل و دقیقتر ، کاتالوگ هریک از محصولات برای دانلود ، در دسترس قرار گرفته است .

محصولات

Z4WE 6

شیر شات آف 4/3 و 4/2

 • سایز : 6
 • جزء گروه 3x
 • حداکثر فشار : 315 بار
 • حداکثر جریان :  50l/min
 • کویل: پر قدرت
 Z4WE 6 Data sheet . PDF

Z4WH 10

شیر شات آف 4/3 و 4/2

 • سایز : 10
 • جزء گروه 4x
 • حداکثر فشار : 315 بار
 • حداکثر جریان :  160l/min
 • کویل: پر قدرت
 Z4WE 10 Data sheet . PDF

Z4WH 16

شیر شات آف 4/3 و 4/2

 • سایز : 16
 • جزء گروه 5x
 • حداکثر فشار : 315 بار
 • حداکثر جریان :  300l/min
 • کویل: پر قدرت
 Z4WE 16 Data sheet . PDF

Z4WH 22

شیر شات آف 4/3 و 4/2

 • سایز : 25
 • جزء گروه 5x
 • حداکثر فشار : 315 بار
 • حداکثر جریان :  650l/min
 • کویل: پر قدرت
 Z4WE 25 Data sheet . PDF

SEC 6

شیردایرکت4/3 ، 3/3 و 4/2

 • سایز : 6
 • جزء گروه 1x
 • حداکثر فشار : 420 بار
 • حداکثر جریان :  25l/min
 • میزان غلظت روغن: 2.8 تا 500
SEC 6 Data sheet . PDF

M-SED6

شیردایرکت2/2 ، 3/2 و 4/2

 • سایز : 6
 • جزء گروه 1x
 • حداکثر فشار : 350 بار
 • حداکثر جریان :  25l/min
 • میزان غلظت روغن: 2.8 تا 500
M-SED6 Data sheet . PDF

M-SED 10

شیردایرکت3/2 و 4/2

 • سایز : 10
 • جزء گروه 1x
 • حداکثر فشار : 350 بار
 • حداکثر جریان :  40l/min
 • میزان غلظت روغن: 2.8 تا 500
M-SED10 Data sheet . PDF

W-SE6X

شیردایرکت3/2 و 4/2

 • سایز : 6
 • جزء گروه 6x
 • حداکثر فشار : 420 بار
 • حداکثر جریان :  4l/min
 • میزان غلظت روغن: 1 تا 380
 W-SE6X Data sheet . PDF

WH

شیر پایلوت با عملگر هیدرولیک

 • سایز : 6 ، 16 و 25
 • جزء گروه 4x ,6x,7x
 • حداکثر فشار : 350 بار
 • حداکثر جریان :  1100l/min
 • نسخه چند راهه : 3/2 ،4/2 و4/3
 WH Data sheet . PDF

H-4WEHXD

شیر پایلوت ضد انفجار

 • سایز : 10, 16, 25, 32
 • جزء گروه 4x ,6x,7x
 • حداکثر فشار : 350 بار
 • حداکثر جریان :  1100l/min
 • نسخه چند راهه : 4/2 و4/3
H-4WEHXD Data sheet . PDF

H-4WEHXE

شیر پایلوت ضد انفجار

 • سایز : 10, 16, 25, 32
 • جزء گروه 4x ,6x,7x
 • حداکثر فشار : 350 بار
 • حداکثر جریان :  1100l/min
 • نسخه چند راهه : 4/2 و4/3
H-4WEHXE Data sheet . PDF

WHH

شیر ورود و خروج پایلوت

 • سایز : 10, 16, 25, 32
 • جزء گروه 4x ,6x,7x
 • حداکثر فشار : 350 بار
 • حداکثر جریان :  1100l/min
 • نسخه چند راهه : 3/2 ،4/2 و4/3
WHH Data sheet . PDF

محصولات مرتبط

برای آگاهی از قیمت ها از طریق راه های ارتباطی که در صفحه تماس با ما درج گردیده ، با ما تماس بگیرید.