تأمین و فروش محصولات یوشی تاکی، فعلا متوقف گردیده است .

لطفا تماس نگیرید

شیر فشار شکن یوشی تاکی yoshitake

شیر فشار شکن یوشی تاکی yoshitake

شیرهای فشار شکن با برند یوشی تاکی yoshitake اصل ژاپن موجود و قابل تأمین می باشد .

در فهرست زیر انواع فشار شکن ها درج گریده است که با کلیک بر روی مدل مورد نظر ، میتوانید مشخصات فنی آن را ملاحضه نمایید .


انواع مدل های شیر فشار شکن یوشی تاکی Yoshitake

Model Feature
GP-1000HEN Piston type / Ductile cast iron / Flanged
GP-1000EN Piston type / Ductile cast iron / Flanged
GP-2000 Diaphragm type / Ductile cast iron / Flanged / Screwed
GPK-2001 Remote control / Ductile cast iron
GPK-2003 Remote control / Ductile cast iron
GDK-2000 Remote control / Ductile cast iron / Screwed / Flanged
GP-2000CS Superior Durability/Integral Strainer/Reliable Pilot Valve/Tight shut-off
GP-1000 Piston type / Ductile cast iron / Flanged
GP-1000H Piston type / Ductile cast iron / Flanged
GP-27 Reliable performance
GD-30 Direct-acting type / Bronze / Screwed
GD-30S Direct-acting type / Wetted part: Stainless steel / Screwed
GD-45 Direct-acting type / Ductile cast iron / Screwed
GD-6N Direct-acting type / Cast iron / Screwed
GD-200 Direct-acting type / Inlet pressure Max.1.0 MPa
GD-200H Direct-acting type / Inlet pressure Max. 2.0 MPa
GD-24 Direct-acting type / Inlet pressure 1.6 MPa / Screwed
GD-26-NE Direct-acting type / Inlet pressure 1.0 MPa / Screwed
GD-6 Cast iron / Screwed
GD-41 Direct-acting type / Wetted parts: SCS14A/SUS316 stainless

 

Model Feature
GD-43-10 Direct-acting type / Wetted parts: SCS14A/SUS316 stainless
GD-43-20 Direct-acting type / Wetted parts: SCS14A/SUS316 stainless
GD-15C Direct-acting type / For house-to-house water supply
CP-2001 Pressure reducing valve with ON/OFF control
CP-2002 Pressure reducing and opening valve
CP-2003 Switching two points pre-set reduced pressure
CP-2004 Switching pre-set reduced pressure with ON/OFF control
CP-2005 Pressure and temperature regulating valve
CP-2006 Temperature regulating valve with ON/OFF control
GP-1010 Piston type / Ductile cast iron / Screwed
GP-1010S Piston type / Piston & cylinder: Stainless steel / Screwed
GP-1000S Piston type / Piston cylinder: Stainless steel / Flanged
GP-1000SS Piston type / Wetted parts: Stainless steel / Flanged
GP-1000AS All stainless steel
GP-1200 Remote control / Ductile cast iron / Flanged
GP-1200S Remote control / Piston & cylinder: Stainless steel / Flanged
GP-1200SS Remote control , Piston & cylinder: Stainless steel / Flanged
GP-1210 Remote control / Ductile cast iron / Screwed
GP-1210S Remote control / Piston & cylinder: Stainless steel / Screwed
GP-1000T Piston type / For gas application / Flanged

 

Model Feature
GP-1000TS Piston type / Piston & cylinde: Stainless steel / For gas
GP-1000TSS Piston type / Wetted parts stainless steel / Flanged
GP-1000TAS Piston type / All stainless steel / Flanged
GP-1010T Piston type / For gas application / Screwed
GP-1010TS Piston type / Piston & cylinder: Stainless steel / For gas
GP-1200T Remote control / Ductile cast iron / For gas application
GP-1200TS Remote control / Piston & cylinder: Stainless steel / Flanged
GP-1200TSS Remote control / Wetted parts stainless steel / For gas
GP-1210T Remote control / Ductile cast iron / For gas application
GP-1210TS Remote control / Ductile cast iron / For gas application
GD-26S Direct-acting type / Stainless steel wetted parts / 1.0 MPa
GD-26G Direct-acting type / Inlet pressure 1.0 MPa / For gas application
GD-26GS Direct-acting type / Stainless steel wetted parts
GD-27 Direct-acting type / Inlet pressure 1.0 MPa / Flanged
GD-27S Direct-acting type / Stainless steel wetted parts / 1.0 MPa
GD-27G Direct-acting type / Inlet pressure 1.0 MPa / For gas application
GD-27GS Direct-acting type / Stainless steel wetted parts
GD-28 Direct-acting type / Inlet pressure 1.6 MPa / Screwed
GD-28S Direct-acting type / Stainless steel wetted parts / 1.6MPa
GD-29S Direct-acting type / Stainless steel wetted parts / 1.6 MPa

 

Model Feature
GD-200C Direct-acting type / Nylon 11 coating
GD-7 Piston type / Cast iron / Flanged
GD-7B Piston type / Cast iron / Flanged
GD-15/15C Direct-acting type / For house-to-house water supply
CV-25U Backflow prevention
GD-25GJ Direct-acting type / For house-to-house water supply
GD-8N Direct-acting type / 316 Stainless steel / Screwed
GD-9N Direct-acting type / Aluminium dic casting / Screwed
GD-4 Low pressure control / Cast iron / Flanged
GD-4B Low pressure control / balance type / Flanged
GD-400 Low pressure control / Cast iron / Flanged
GD-400SS Low pressure control / Wetted parts: Stainless steel / Flanged
GD-45P Direct type / Ductile cast iron / Screwed

برای آگاهی از موجودی و قیمت ها  از طریق راه های ارتباطی که در صفحه تماس با ما درج گردیده ، با ما تماس بگیرید.