قیمت اتصالات استیل

گروه برانوش ، مرکز تأمین و فروش انواع شیرآلات و اتصالات صنعتی .

در حال حاضر به علت بی ثباتی نرخ ارز ، از درج قیمت ها معذوریم .

شرح کالا

قیمت

تصویر

90º elbow F-F NPT thread – 1/4″

90º elbow F-F NPT thread – 3/8″

90º elbow F-F NPT thread – 1/2″

90º elbow F-F NPT thread – 1″

90º elbow F-F NPT thread – 11/4″

90º elbow F-F NPT thread – 11/2″

90º elbow F-F NPT thread – 2″

90º elbow F-F NPT thread – 3″

90º elbow F-F NPT thread -4″

90º elbow M-F NPT thread – 1/4″

90º elbow M-F NPT thread – 3/8″

90º elbow M-F NPT thread – 1/2″

90º elbow M-F NPT thread – 3/4″

90º elbow M-F NPT thread – 1″

90º elbow M-F NPT thread – 11/4″

90º elbow M-F NPT thread – 11/2″

90º elbow M-F NPT thread – 2″

90º elbow M-F NPT thread – 3″

90º elbow M-F NPT thread – 4″

45º elbow F-F NPT thread – 1/4″

45º elbow F-F NPT thread – 3/8″

45º elbow F-F NPT thread – 1/2″

45º elbow F-F NPT thread – 3/4″

45º elbow F-F NPT thread – 1″

45º elbow F-F NPT thread – 11/4″

45º elbow F-F NPT thread – 11/2″

45º elbow F-F NPT thread – 2″

45º elbow F-F NPT thread – 3″

45º elbow F-F NPT thread – 4″

Equal tee F NPT thread – 1/4″

Equal tee F NPT thread – 3/8″

Equal tee F NPT thread – 1/2″

Equal tee F NPT thread – 3/4″

Equal tee F NPT thread – 11/4″

Equal tee F NPT thread – 11/2″

Equal tee F NPT thread – 2″

Equal tee F NPT thread – 3″

Equal tee F NPT thread – 4″

Welding-M nipple – 1/4″

Welding-M nipple – 3/8″

Welding-M nipple – 1/2″

Welding-M nipple – 3/4″

Welding-M nipple – 1″

Welding-M nipple – 11/4″

Welding-M nipple – 11/2″

Welding-M nipple – 2″

Welding-M nipple – 3″

Welding-M nipple – 4″

Longipple male-male – 1/4

Longipple male-male – 3/8

Longipple male-male – 1/2

Longipple male-male – 3/4

Longipple male-male – 1

Longipple male-male – 11/4

Longipple male-male – 11/2

Longipple male-male – 2

Longipple male-male – 3

Longipple male-male – 4

Cross NPT thread – 1/4″

Cross NPT thread – 3/8″

Cross NPT thread – 1/2″

Cross NPT thread – 3/4″

Cross NPT thread – 1″

Cross NPT thread – 11/4″

Cross NPT thread – 11/2″

Cross NPT thread – 2″

Cross NPT thread – 3″

Cross NPT thread – 4″

Reducing socket NPT thread – 1/4″

Reducing socket NPT thread – 3/8″

Reducing socket NPT thread – 1/2″

Reducing socket NPT thread – 3/4″

Reducing socket NPT thread – 1″

Reducing socket NPT thread – 11/4″

Reducing socket NPT thread – 11/2″

Reducing socket NPT thread – 2″

Reducing socket NPT thread – 3″

Reducing socket NPT thread – 4″

Reducing socket NPT thread – 1/4″

Reducing socket NPT thread – 3/8″

Reducing socket NPT thread – 1/2″

Reducing socket NPT thread – 3/4″

Reducing socket NPT thread – 1″

Reducing socket NPT thread – 11/4″

Reducing socket NPT thread – 11/2″

Reducing socket NPT thread – 2″

Reducing socket NPT thread – 3″

Reducing socket NPT thread – 4″

Reducing nipple – 1/4″

Reducing nipple – 3/8″

Reducing nipple – 1/2″

Reducing nipple – 3/4″

Reducing nipple – 1″

Reducing nipple – 11/4″

Reducing nipple – 11/2″

Reducing nipple – 2″

Reducing nipple -3″

Reducing nipple – 4″

Socket F-F NPT thread – 1/4″

Socket F-F NPT thread – 3/8″

Socket F-F NPT thread – 1/2″

Socket F-F NPT thread – 3/4″

Socket F-F NPT thread – 1″

Socket F-F NPT thread – 11/4″

Socket F-F NPT thread – 11/2″

Socket F-F NPT thread – 2″

Socket F-F NPT thread – 3″

Socket F-F NPT thread – 4″

Nipple NPT thread – 1/4″

Nipple NPT thread – 3/8″

Nipple NPT thread – 1/2″

Nipple NPT thread – 3/4″

Nipple NPT thread – 1″

Nipple NPT thread – 11/4″

Nipple NPT thread – 11/2″

Nipple NPT thread – 2″

Nipple NPT thread – 3″

Nipple NPT thread – 4″

Plug NPT thread – 1/4″

Plug NPT thread – 3/8″

Plug NPT thread – 1/2″

Plug NPT thread – 3/4″

Plug NPT thread – 1″

Plug NPT thread – 11/4″

Plug NPT thread – 11/2″

Plug NPT thread – 2″

Plug NPT thread – 3″

Plug NPT thread – 4″

Cap NPT thread – 1/4″

Cap NPT thread – 3/8″

Cap NPT thread – 1/2″

Cap NPT thread – 3/4″

Cap NPT thread – 1″

Cap NPT thread – 11/4″

Cap NPT thread – 11/2″

Cap NPT thread – 2″

Cap NPT thread – 3″

Cap NPT thread – 4″

Union 3 pieces F-F NPT thread – 1/4″

Union 3 pieces F-F NPT thread – 3/8″

Union 3 pieces F-F NPT thread – 1/2″

Union 3 pieces F-F NPT thread – 3/4″

Union 3 pieces F-F NPT thread – 1″

Union 3 pieces F-F NPT thread – 11/4″

Union 3 pieces F-F NPT thread – 11/2″

Union 3 pieces F-F NPT thread – 2″

Union 3 pieces F-F NPT thread – 3″

Union 3 pieces F-F NPT thread – 4″

Hose nipple – 1/4″

Hose nipple – 3/8″

Hose nipple – 1/2″

Hose nipple – 1″

Hose nipple – 11/4″

Hose nipple – 11/2″

Hose nipple – 2″

Hose nipple – 3″

Hose nipple – 4″

 

برای آگاهی از موجودی و قیمت ها  از طریق راه های ارتباطی که در صفحه تماس با ما درج گردیده ، با ما تماس بگیرید.