قیمت شیر پروانه ای

گروه برانوش ، مرکز تأمین و فروش انواع شیرآلات و اتصالات صنعتی .

در حال حاضر به علت بی ثباتی نرخ ارز ، از درج قیمت ها معذوریم .

شرح کالا

قیمت

تصویر

carbon steel Butterfly valve – 2″

carbon steel Butterfly valve – 3″

carbon steel Butterfly valve – 4″

carbon steel Butterfly valve – 5″

carbon steel Butterfly valve – 6″

carbon steel Butterfly valve – 8″

carbon steel Butterfly valve – 10″

carbon steel Butterfly valve – 12″

carbon steel Butterfly valve – 14″

Stainless Steel Butterfly valve – 2″

Stainless Steel Butterfly valve – 3″

Stainless Steel Butterfly valve – 4″

Stainless Steel Butterfly valve – 5″

Stainless Steel Butterfly valve – 6″

Stainless Steel Butterfly valve – 8″

Stainless Steel Butterfly valve – 10″

Stainless Steel Butterfly valve – 12″

Stainless Steel Butterfly valve – 14″

Pneumatic butterfly valve – 2″

Pneumatic butterfly valve – 3″

Pneumatic butterfly valve – 4″

Pneumatic butterfly valve – 5″

Pneumatic butterfly valve – 6″

Pneumatic butterfly valve – 8″

Pneumatic butterfly valve – 10″

Pneumatic butterfly valve – 12″

Pneumatic butterfly valve – 14″

Sanitary butterfly valve – 1″

Sanitary butterfly valve – 11/2″

Sanitary butterfly valve – 2″

Sanitary butterfly valve – 21/2″

Sanitary butterfly valve – 3″

Sanitary butterfly valve – 4″

Cast iron butterfly valve – 2″

Cast iron butterfly valve – 3″

Cast iron butterfly valve – 4″

Cast iron butterfly valve – 5″

Cast iron butterfly valve – 6″

Cast iron butterfly valve – 8″

Cast iron butterfly valve – 10″

Cast iron butterfly valve – 12″

Cast iron butterfly valve – 14″

 

برای آگاهی از موجودی و قیمت ها  از طریق راه های ارتباطی که در صفحه تماس با ما درج گردیده ، با ما تماس بگیرید.