قیمت شیر گازی

گروه برانوش ، مرکز تأمین و فروش انواع شیرآلات و اتصالات صنعتی .

در حال حاضر به علت بی ثباتی نرخ ارز ، از درج قیمت ها معذوریم .

شرح کالا

قیمت

تصویر

1 pc stainless steel ball valve , NPT threade – 1/2″

1 pc stainless steel ball valve , NPT threade – 3/4″

1 pc stainless steel ball valve , NPT threade – 1″

1 pc stainless steel ball valve , NPT threade – 11/4″

1 pc stainless steel ball valve , NPT threade – 11/2″

1 pc stainless steel ball valve , NPT threade – 2″

2 pc stainless steel ball valve , NPT threade – 1/2″

2 pc stainless steel ball valve , NPT threade – 3/4″

2 pc stainless steel ball valve , NPT threade – 1″

2 pc stainless steel ball valve , NPT threade – 11/4″

2 pc stainless steel ball valve , NPT threade – 11/2″

2 pc stainless steel ball valve , NPT threade – 2″

3 pc stainless steel ball valve , NPT threade – 1/2″

3 pc stainless steel ball valve , NPT threade – 3/4″

3 pc stainless steel ball valve , NPT threade – 1″

3 pc stainless steel ball valve , NPT threade – 11/4″

3 pc stainless steel ball valve , NPT threade – 11/2″

3 pc stainless steel ball valve , NPT threade – 2″

3 pc stainless steel ball valve , NPT threade – 21/2″

3 pc stainless steel ball valve , NPT threade – 3″

3 pc stainless steel ball valve , NPT threade – 4″

2 pc stainless steel ball valve , Flanged End – 2″

2 pc stainless steel ball valve , Flanged End – 21/2″

2 pc stainless steel ball valve , Flanged End – 3″

2 pc stainless steel ball valve , Flanged End – 4″

2 pc stainless steel ball valve , Flanged End – 6″

2 pc stainless steel ball valve , Flanged End – 8″

Wafer type. 1 pc full bore ball valve mounting between flanges PN 16 – 1/2″

Wafer type. 1 pc full bore ball valve mounting between flanges PN 16 – 3/4″

Wafer type. 1 pc full bore ball valve mounting between flanges PN 16 – 1″

Wafer type. 1 pc full bore ball valve mounting between flanges PN 16 – 11/2″

Wafer type. 1 pc full bore ball valve mounting between flanges PN 16 – 2″

Wafer type. 1 pc full bore ball valve mounting between flanges PN 16 – 21/2″

Wafer type. 1 pc full bore ball valve mounting between flanges PN 16 – 3″

Wafer type. 1 pc full bore ball valve mounting between flanges PN 16 – 4″

High Pressure full bore ball valve – carbon steel ASTM A105 – 1/4″

High Pressure full bore ball valve – carbon steel ASTM A105 – 3/8″

High Pressure full bore ball valve – carbon steel ASTM A105 – 1/2″

High Pressure full bore ball valve – carbon steel ASTM A105 – 3/4″

High Pressure full bore ball valve – carbon steel ASTM A105 – 1″

3 Ways ball valve – stainless steel 316 – 1/4″

3 Ways ball valve – stainless steel 316 – 3/8″

3 Ways ball valve – stainless steel 316 – 1/2″

3 Ways ball valve – stainless steel 316 – 3/4″

3 Ways ball valve – stainless steel 316 – 1″

3 Ways ball valve – stainless steel 316 – 11/4″

 

برای آگاهی از موجودی و قیمت ها  از طریق راه های ارتباطی که در صفحه تماس با ما درج گردیده ، با ما تماس بگیرید.