قیمت چک ولو

گروه برانوش ، مرکز تأمین و فروش انواع شیرآلات و اتصالات صنعتی .

در حال حاضر به علت بی ثباتی نرخ ارز ، از درج قیمت ها معذوریم .

شرح کالا

قیمت

تصویر

Disk check valve stainless steel – 1/2″

Disk check valve stainless steel – 3/4″

Disk check valve stainless steel – 1″

Disk check valve stainless steel – 11/4″

Disk check valve stainless steel – 11/2″

Disk check valve stainless steel – 2″

Wafer type. Double disk check valve stainless steel – 2″

Wafer type. Double disk check valve stainless steel – 3″

Wafer type. Double disk check valve stainless steel – 4″

Wafer type. Double disk check valve stainless steel – 5″

Wafer type. Double disk check valve stainless steel – 6″

Wafer type. Double disk check valve stainless steel – 8″

Wafer type. Double disk check valve stainless steel – 10″

Wafer type. Double disk check valve stainless steel – 12″

Wafer type. Double disk check valve stainless steel – 14″

Wafer type spring check valve – 1/2″

Wafer type spring check valve – 3/4″

Wafer type spring check valve -1″

Wafer type spring check valve – 11/4″

Wafer type spring check valve – 11/2″

Wafer type spring check valve – 2″

Wafer type spring check valve – 21/2″

Wafer type spring check valve – 3″

Wafer type spring check valve – 4″

Swing check valve stainless steel – 1/2″

Swing check valve stainless steel – 3/4″

Swing check valve stainless steel – 1″

Swing check valve stainless steel – 11/4″

Swing check valve stainless steel – 11/2″

Swing check valve stainless steel – 2″

Flanged End check valve – 2″

Flanged End check valve – 3″

Flanged End check valve – 3″

Flanged End check valve – 4″

Flanged End check valve – 5″

Flanged End check valve – 6″

 

برای آگاهی از موجودی و قیمت ها  از طریق راه های ارتباطی که در صفحه تماس با ما درج گردیده ، با ما تماس بگیرید.