نحوه ارسال و پرداخت

جهت آسودگی خاطر مشتریان گرامی در زمینه ارسال کالا و پرداخت وجه ، تلاش کرده ایم شرایطی را فرآهم آوریم تا امور ارسال سفارشات و پرداخت وجوه ، با بیشترین سرعت ، دقت و اطمینان طرفین ، انجام پذیرد .

نحوه سفارش ، پرداخت و  ارسال برای مشتریان در تهران و هموطنان گرامی در سایر شهرها ، در ذیل ارائه گردیده است .

ارسال و پرداخت تهران

1 – صدور و ارسال پیش فاکتور کالای مورد نظر به مشتری .

2 – تأیید پیش فاکتور توسط مشتری و ثبت سفارش .

3 – بسته بندی و خروج کالا از انبار .

4 – ارسال کالا به آدرس مشتری .

5 – پرداخت وجه ، همزمان با تحویل کالا.

ارسال و پرداخت سایر شهرها

1 – صدور و ارسال پیش فاکتور کالای مورد نظر به مشتری .

2 – ارسال تصاویر مختلف از کالای مورد سفارش .

3 – تأیید پیش فاکتور و تصاویر ارسالی توسط مشتری و ثبت سفارش .

4 – پرداخت وجه به صورت کارت ، شبا و یا شماره حساب اعلام شده .

5 – بسته بندی و خروج کالا از انبار .

6 – ارسال کالا به آدرس مشتری .