صفحه اصلی

به مرجع تخصصی سیستم های کنترلی شیرآت خوش آمدید

شرکت برانوش یکی از زیرمجموعه های گروه صنعتی ناین است که به طور تخصصی و اختصاصی بر عرضه این سه گروه از محصولات تمرکز دارد: ۱-  شیرهای برقی سلونوئیدی

۲- اکچویتور های برقی همراه با شیرهای مربوطه

۳- اکچویتورهای پنوماتیک با انواع شیرهای تأسیساتی و صنعتی

با کلیک بر روی هر کدام از آیتم های زیر وارد گروه محصولات شوید.