قیمت شیر برقیقیمت شیر برقی

بررسی قیمت شیرهای برقی

گروه برانوش ، مرکز تأمین و فروش انواع شیر برقی ، شامل : شیرهای برنجی سلونوئیدی ، موتوری ، پنوماتیک و هیدرولیکی.

قیمت ها در آغاز سال 1398 منتشر خواهد گردید . برای آگاهی از قیمت ، با ما تماس بگیرید .

شرح کالا

قیمت

شیر برقی دیافراگمی NC – سایز 3/8
شیر برقی دیافراگمی NO – سایز 3/8
شیر برقی دیافراگمی NC – سایز 1/2
شیر برقی دیافراگمی NO – سایز 1/2
شیر برقی دیافراگمی NC – سایز 3/4
شیر برقی دیافراگمی NO – سایز 3/4
شیر برقی دیافراگمی NC – سایز 1
شیر برقی دیافراگمی NO – سایز 1
 شیر برقی دیافراگمی NC – سایز 11/4
شیر برقی دیافراگمی NO – سایز 11/4
شیر برقی دیافراگمی NC – سایز 11/2
شیر برقی دیافراگمی NO – سایز 11/2
شیر برقی دیافراگمی NC – سایز 2
شیر برقی دیافراگمی NO – سایز 2
شیر برقی سوزنی – سایز 1/4
شیر برقی سوزنی – سایز 1/2